Spelplats nordvästra Skåne

Spelplats nordvästra Skåne

Genius Loci – landskap – spelplats – närvaro
är namnet på ett forskningprojekt som drivs av två högskolor, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp SLU och Dramatiska Institutet DI, och två teatrar, Himlabacken på Österlen och Sommarteater på Krapperup. Genius Loci är latin för Platsens Ande, ett begrepp som använts länge inom landskapsplanering och trädgårdshistoria.

Vårt projekt handlar om landskapet och den specifika miljön som spelplats, och den förhöjda närvaro som skapas när ”platsens ande” frammanas genom spelet, ensemblen och publiken. Projektet undersöker utomhusteater, från de magnifika antika amfiteatrarna över medeltida torg och gycklartraditioner till moderna varianter som de utövas av de två deltagande teatrarna och andra.

Med inspiration från Genius Loci projektet har Sommarteater på Krapperup initierat skapandet av ett nätverk, som ska berika Nordvästra Skåne med plats-specifik kultur. Vi vill genom nätverket möjliggöra en mer kontinuerlig verksamhet med kulturprogram – teater, dans, musik, konstinstallationer – på spännande platser, och med kurser och seminarier i samarbete med forskningsprojektet. I nätverket kommer ett flertal skånska kulturinstitutioner att ingå.

Nätverket ”Spelplats Skåne Nordväst” är under uppbyggnad, och vi hoppas kunna berätta mer inom kort.

Kommentarer inaktiverade.