Amatörer

Amatörer

För Sommarteater på Krapperup är amatörverksamheten en hörnsten.

Att göra själv istället för att bara titta på vad andra gör är en oerhört viktig del av vårt kulturliv, oavsett om man målar, sjunger i kör eller spelar teater. Vi vill erbjuda möjligheter att vara med i våra förställningar, både som skådespelare och i andra funktioner. Vartannat år fokuserar vi helt och hållet på amatörerna, och ordnar kurser som ibland även resulterar i föreställningar.

Våra stora föreställningar vartannat år förutsätter medverkan av amatörer. Det är inte bara ett sätt att kunna göra föreställningar som kräver en stor ensemble, något som idag är ekonomiskt omöjligt även för institutionsteatrarna utom de allra största. Samarbetet mellan proffs och amatörer har sitt eget värde.
Vad proffsen ofta glömmer är att amatörskådespelarna må vara amatörer just som skådespelare, men de är ju proffs på något annat. De har ofta en helt annan erfarenhet av yrkesliv och samhälle än proffs som kanske tillbringat hela sitt liv i teaterns värld. Vi har väldigt mycket att lära av varandra. Och när det gäller att förstå pjäsen och vad vi vill berätta för publiken, när det gäller att uppfatta sin egen funktion i helheten och ta ansvar för den har amatörer snarast ett försprång. De har inte samma press på sig som proffsen att prestera.

En annan aspekt på proffs/amatörensembler är att här får barn och ungdomar delta och bli behandlade som ansvarstagande individer i helheten. Många barn tycks umgås väldigt lite med andra vuxna än föräldrarna och lärarna, och där står de ju i ett särskilt beroendeförhållande som också föder opposition. Men i teaterarbetet är var och en viktig, det är både roligt och svårt, man får stöd och tips inte bara av regissören utan även av medspelarna, och man får anledning att vara stolt över sin insats.
Det är så viktigt att få vara stolt över sig själv ibland, och ännu härligare att vara stolt över något som man åstadkommit tillsammans.

Kommentarer inaktiverade.